Khasanah Sari Bakery

Khasanah Sari Cabang Patrol Indramayu

δΈ€ Indramayu

Outlet Patrol

Jl. Raya Anjatan, Patrol, Kecamatan Patrol, Kab. Indramayu